Menu

Recikliranje je pomembno

Naša zavezanost uporabi trajnostne embalaže

Kot družba, ki se ukvarja s proizvodnjo potrošniškega blaga, imamo nedvomno odgovornost, da prispevamo v okviru svojih zmožnosti. Spadamo med številne blagovne znamke, trgovce in družbe za pakiranje, ki se zavzemajo za trajnostno embalažo.

 Vendar si moramo še bolj prizadevati za to, da se bo začela plastika, ki je primerna za ponovno uporabo, recikliranje in kompostiranje, uporabljati pogosteje. Pri tem pa potrebujemo tudi vašo pomoč.

Na embalaži vsakega izdelka družbe Unilever Food Solutions so poleg logotipa "please recycle" navedena tudi jasna navodila za ravnanje s posameznim sestavnim delom embalaže po uporabi.

Na voljo je več ukrepov za ravnanje s posameznim sestavnim delom embalaže: lahko ga znova uporabite; reciklirate ali odvržete. Vsak sestavni del je jasno označen z ikono, kot je navedeno v nadaljevanju.

Na etiketi embalaže si oglejte, kako ravnati

Ponovna uporaba

Ponovna uporaba

Prazno posodo lahko koristno uporabite tako, da jo znova napolnite ali uporabite za shranjevanje česa drugega.

Recikliranje

Recikliranje

Odložite sestavni del rabljene embalaže v ustrezen koš ali na ustrezno zbirno mesto za recikliranje; v nadaljevanju so navedene dodatne informacije o obratih za recikliranje v [navedite državo].

Odstranjevanje

Odstranjevanje

Odložite sestavni del rabljene embalaže v koš.

 

Naše sodelovanje z obrati za spodbujanje recikliranja

Vsi vemo, da so plastični odpadki eden od največjih sodobnih okoljskih izzivov na svetu. Do danes je bilo ustvarjenih več kot 8,3 milijarde ton plastike, večina pa je je bila zavržene (vir: Science Daily).

Če se bo ta trend nadaljeval, se je bo do leta 2050 na odlagališčih ali v naravnem okolju nabralo 12 milijard ton. To ni vzdržno, zato moramo ukrepati.

Zbiranje in razvrščanje materialov, ki jih je mogoče reciklirati, pomembno prispeva k zagotavljanju njihove ponovne uporabe.

Prizadevamo si spodbujati recikliranje pri obratih, hkrati pa želimo spodbuditi ozaveščenost na ravni vlad in nevladnih organizacij. S številnimi projekti spodbujamo ljudi, da reciklirajo v večji meri in da recikliranje vključijo v svoje življenjske navade.

Več informacij o zavezah družbe Unilever v zvezi z načrtom za trajnosten način življenja je navedenih v razdelku O nas.