Menu

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA (»Pogoji uporabe«)

To spletno mesto je namenjeno zagotavljanju informacij in razvedrila za vas in upamo, da uživate v njegovi uporabi. Brskajte po spletnem mestu in izkoristite njegove različne funkcije, toda pri tem se zavedajte, da za uporabo spletnega mesta veljajo naslednji pogoji uporabe. Uporaba tega spletnega mesta in storitev (opredeljenih spodaj) pomeni, da soglašate s pogoji uporabe.

ČE NE SOGLAŠATE S TEMI POGOJI UPORABE, NE UPORABLJAJTE TEGA SPLETNEGA MESTA.

Opazili boste, da smo na začetku določenih odsekov vključili kratke povzetke. Ti niso nadomestilo za branje pogojev v celoti. Vključeni so samo zaradi priročnosti in nimajo pravnega ali pogodbenega učinka.

 

1. Lastništvo, delovanje in sporazum, za katere veljajo ti pogoji uporabe

To spletno mesto pripada podružnici Unilever Magyarorszag Kft., Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana (»Unilever«, »mi« in »naš«), ki je članica družb skupine Unilever. Za več informacij o družbah skupine Unilever in njihovih znamkah izdelkov kliknite tukaj

Za uporabo, osebno ali v imenu družbe, tega spletnega mesta in vseh aplikacij, programske opreme, podatkov, izdelkov, nagradnih iger, žrebanj in katerih koli drugih storitev, ki vam jih zagotavlja družba Unilever (s skupnim imenom »storitve«) na tem spletnem mestu ali z njim oz. prek njega, veljajo pogoji pravnega sporazuma med vami in družbo Unilever. Ta pravni sporazum sestavljajo ti pogoji uporabe, vključno z veljavnimi dodatnimi pogoji, če obstajajo, in skupaj s:

 

 1. politiko varstva zasebnosti;
 2. politiko piškotkov;

 (s skupnim imenom »politike družbe Unilever«).

V primeru kakršnega koli nasprotja med pogoji uporabe in drugimi politikami družbe Unilever v zvezi z zadevo, ki je obravnavana v teh pogojih, prevladajo pogoji uporabe. V primeru kakršnega koli nasprotja med pogoji uporabe v angleškem jeziku in katero koli prevedeno različico prevladajo pogoji uporabe v angleškem jeziku.

Soglašate, da občasno lahko spremenimo ali revidiramo te pogoje uporabe, in sicer s posodobitvijo te objave, in da take spremembe ali revizije začnejo veljati takoj ob objavi. Obiščite to stran vsakič, ko obiščete spletno mesto, da boste vsakokrat seznanjeni z veljavnimi pogoji uporabe. Z uporabo spletnega mesta potrjujete soglašanje s takrat veljavnimi pogoji uporabe.

 

2. Izpolnjevanje pogojev in dostop 

Spletnega mesta ne smete uporabljati in pogojev uporabe ne smete sprejeti, če (a) ste stari manj kot 16 et ali (b) imate skladno z zakoni države, v kateri prebivate, kakršno koli zakonsko prepoved uporabe spletnega mesta ali dostopa do njega. Če ste stari več kot 16, toda manj kot 18 let, morate te pogoje uporabe pregledati skupaj s staršem ali skrbnikom, da se zagotovi, da jih oba razumeta.

Dostop do določenih delov spletnega mesta in/ali določenih storitev je lahko omejen na (i) uporabnike, ki so stari 18 ali več, in/ali (ii) registrirane uporabnike (npr. glasovanje o video vsebinah). Glejte razdelek z naslovom Registracija spodaj. V vsakem primeru bomo jasno označili dele spletnega mesta ali storitve, pri katerih je dostop omejen, in veljavne pogoje uporabe.

Dostop do spletnega mesta je dovoljen samo na začasni osnovi in družba Unilever si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni ali ukine spletno mesto ali njegove določene dele, ne da vas o tem obvesti. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če naše spletno mesto iz kakršnega koli razloga ali za katero koli obdobje ni na voljo.

Skladno z veljavno zakonodajo si pridržujemo pravico, da v primeru neupoštevanja pravil uporabe ali politik družbe Unilever, kršitev avtorskih pravic ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine ali iz katerega koli drugega razloga (vključno z manjšimi prekrški) začasno odvzamemo ali ukinemo dostop do spletnega mesta in/ali storitev brez obvestila. Odločitev o ukinitvi posameznikovega dostopa do spletnega mesta ali storitev je dokončna in obvezujoča.

 

3. Uporaba spletnega mesta

Nobenega dela spletnega mesta ne smete kopirati, nadzirati ali do njega dostopati z avtomatiziranimi mehanizmi ali postopki, kot sta robot in pajek. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katerega koli dela spletnega mesta z vdiranjem v računalniški sistem ali podobnimi sredstvi. Spletnega mesta ne smete uporabljati za kakršne koli nezakonite namene.

 

4. Registracija

Če boste povabljeni k registraciji, bo družba Unilever od vas zahtevala, da posredujete svoje osebne podatke, kot so ime, naslov, e-poštni naslov, številka mobilnega telefona, datum rojstva in/ali spol itd. Podatki, ki jih posredujete, morajo biti resnični in ne smete se pretvarjati, da ste druga oseba.

Kot del postopka registracije boste morda morali izbrati uporabniško ime in geslo. Odgovorni boste za vse dejavnosti, ki se bodo odvijale pod vašim uporabniškim imenom, in za varovanje svojega gesla. Če izveste za kakršno koli kršitev varnosti ali nepooblaščeno uporabo svojega uporabniškega imena ali gesla, morate takoj obvestiti družbo Unilever na telefonsko številko 0802015 ali po pošti na naslov: Unilever Magyarország Kft. podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana. Strinjate se, da boste ob registraciji ter uporabi spletnega mesta in storitev posredovali točne in popolne podatke ter da boste svoje podatke posodabljali.

 

5. Zasebnost

Družba Unilever obravnava vašo zasebnost zelo resno in bo vsakršne osebne podatke, ki jih posredujete na tem spletnem mestu, uporabljala in varovala skladno s svojo politiko varstva zasebnosti. Z uporabo storitev se strinjate, da lahko vaše osebne podatke, ki jih posredujete, uporabljamo skladno s prej omenjeno politiko varstva zasebnosti.

 

6. Lastništvo in uporaba gradiv, izdelkov in storitev spletnega mesta 

Z izjemo uporabniških prispevkov družba Unilever poseduje pravice intelektualne lastnine za vsa gradiva na spletnem mestu ali ima veljavno pravico, podeljeno od tretjih oseb, za uporabo gradiv na spletnem mestu. Družba Unilever tudi poseduje vse blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipe, ki so uporabljeni na spletnem mestu, ali ima veljavno pravico do njihove uporabe. Razen če je izrecno navedeno, se noben del spletnega mesta ne sme na noben način kopirati, reproducirati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati na spletu, prenašati ali distribuirati.

Če s tega spletnega mesta prenesete programsko opremo ali druge digitalne vsebine, vključno z aplikacijami, (»izdelek«), vam bo družba Unilever skladno z veljavnimi pogoji in določili podelila licenco za izdelke, vse datoteke, slike in podatke, ki so povezani z njimi. Družbi Unilever jamčite in zagotavljate, da taka dejavnost ne bo kršila nobene veljavne zakonodaje v vaši državi. Sami (in ne družba Unilever) prevzemate celotne stroške za servisiranje, popravilo ali odpravo napak, ki bodo morda potrebni za vašo računalniško in programsko opremo zaradi virusov, škodljivih komponent, napak ali kakršnih koli drugih težav, ki jih lahko imate zaradi obiska tega spletnega mesta.

Strinjate se in potrjujete, da preneseni izdelki niso vaša last in da družba Unilever ne prenaša na vas lastništva izdelkov. Družba Unilever ohranja polno lastništvo in lastniško pravico do prenesenih izdelkov in vseh z njimi povezanih pravic intelektualne lastnine. Izdelkov ne smete znova distribuirati, prodati, na njih izvajati obratnega prevajanja, obratnega inženiringa in obratnega zbiranja programske opreme ali jih kako drugače spremeniti v berljivo obliko.

 

7. Uporabniški prispevki

Pošiljanje vsebin

Določeni deli spletnega mesta vas lahko povabijo ali vam omogočijo, da objavite, naložite, vstavite, prikažete ali kakor koli drugače posredujete besedila, sporočila, fotografije, video posnetke, zvočne posnetke, glasbo (vključno z besedilom), grafike, risbe, predloge, zamisli (vključno z zamislimi o izdelkih in oglaševanju), svoja in/ali tuja imena, podobe, glasove, uporabniška imena, predstave in druge informacije, gradiva ali vsebine, ki so v vaši lasti ali ste jih vi ustvarili (s skupnim poimenovanjem »uporabniški prispevki«). 

DRUŽBA UNILEVER BO OBRAVNAVALA UPORABNIŠKE PRISPEVKE KOT NEZAUPNE IN NELASTNIŠKE TER NE BO DOLŽNA OHRANJATI ZAUPNOSTI KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, KI JIH VSEBUJE VAŠ UPORABNIŠKI PRISPEVEK. 

 

Pravica do pošiljanja vsebin

Jamčite in zagotavljate, da imate (in boste v času uporabe na spletnem mestu še naprej imeli) vse potrebne pravice, licence, soglasja in dovoljenja, ki so potrebna, da lahko družba Unilever, družbe skupine Unilever in/ali ponudniki vsebin uporabljajo vaš uporabniški prispevek za namene, ki jih predvidevajo to spletno mesto in pogoji uporabe.

Poleg tega jamčite in zagotavljate, da imate soglasje, odvezo in/ali dovoljenje vsakega določljivega posameznika v svojih uporabniških prispevkih za uporabo njegovega imena, uporabniškega imena ali podobe na način, ki ga predvidevajo spletno mesto in izdelki, storitve ali druga gradiva, ki so na voljo na spletni strani ali so z nje dostopni.

 

Narava poslanih vsebin

V zvezi z uporabniškimi prispevki soglašate in jamčite, da:

- ne boste poslali nobenih uporabniških prispevkov, za katere ima kakršne koli pravice tretja oseba, med drugim:

 • avtorske pravice, patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost ali druge lastniške ali pogodbene pravice;
 • pravico do zasebnosti ali objave ali
 • zaupne informacije,

razen če ste lastnik teh pravic ali imate dovoljenje zakonitega lastnika za pošiljanje uporabniškega prispevka in podelitev tukaj navedenih pravic;

- uporabniški prispevki ali uporaba uporabniških prispevkov, kot jo dovoljujejo ti pogoji uporabe, ne bodo kršili pravic nobene osebe ali subjekta ali veljavne zakonodaje;

- ne boste poslali uporabniških prispevkov, ki jih je nezakonito posedovati v državi, kjer imate bivališče, ali bi njihova uporaba ali posedovanje s strani družbe Unilever bila nezakonita v zvezi z določili spletnega mesta ali storitev; in

- ne boste pošiljali uporabniških prispevkov, ki:

 • so nezakoniti ali spodbujajo oziroma odobravajo nezakonita dejanja ali razpravo o nezakonitih dejanjih z namenom njihove izvedbe, vključno z razpečevanjem drog, zlorabo drog, otroško pornografijo, telesno ali spolno zlorabo, zalezovanjem, krajo, goljufijo ali zaroto za izvedbo kaznivega dejanja;
 • obrekujejo, grozijo, zlorabljajo, nadlegujejo ali predstavljajo vdor v zasebnost;
 • so diskriminatorni ali škodljivi na osnovi rase, barve kože, vere, spola, spolne usmerjenosti, starosti, invalidnosti ali kakor koli drugače;
 • so nespodobni, pornografski ali kako drugače seksualno eksplicitni;
 • so nevarni, neodgovorni ali antisocialni ali spodbujajo oziroma odobravajo nevarno, neodgovorno ali antisocialno vedenje:
 • vsebujejo virus, vohunsko programsko opremo ali druge škodljive komponente ali kako drugače ogrožajo, prekinejo ali poškodujejo spletno mesto, storitve ali kakršna koli povezana omrežja ali kako drugače ovirajo posameznikovo uporabo ali uživanje v teh ali
 • vsebujejo oglase, prošnje, verižna pisma, piramidne sheme, naložbene priložnosti ali druga nezahtevana komercialna sporočila.

 

Razumete in soglašate, da ste izključno odgovorni za svoje uporabniške prispevke in posledice njihove objave.

Z nalaganjem uporabniških prispevkov razumete, da so lahko na voljo javnosti, in se strinjate, da ne boste nikjer na svetu uveljavljali zahtevka za vdor v zasebnost, kršitev svojih pravic skladno s trenutno veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ali prilastitev vaše pravice do objave, ki izhaja iz uporabe vaših uporabniških prispevkov s strani družbe Unilever skladno s temi pogoji. 

Če želite poslati informacije, ki so predmet izdanega patenta ali objavljenega prijavljenega patenta, pojdite na razdelek Inovacije na spletnem mestu družbe Unilever (http://www.unilever.com/innovation/collaborating/workingwithus/index.aspx). To je primeren forum za tehnične izdelke in tehnološke zamisli v zvezi z našimi izdelki in znamkami. Če je vaš uporabniški prispevek predmet prijavljenega ali izdanega patenta, morate to dejstvo razkriti družbi Unilever.

 

Družba Unilever in vaši prispevki

 1. Družba Unilever ni na nikakršen način dolžna uporabiti vaših uporabniških prispevkov in družbi Unilever ni treba podati razlogov za zavrnitev vaše uporabniške prijave ali opredeliti dejavnosti družbe Unilever, ki so kakor koli v zvezi z vašim uporabniškim prispevkom.
 2. Družba Unilever ni dolžna plačati nadomestila za kakršno koli uporabo vašega uporabniškega prispevka, kot jo predvideva/-jo to spletno mesto ali ti pogoji uporabe.
 3. Družba Unilever lahko uporabi vaše ime, da vam pripiše uporabniški prispevek (vendar tega ni dolžna storiti).
 4. Poleg tega razumete in soglašate, da ste lahko ob uporabi spletnega mesta izpostavljeni uporabniškim prispevkom, ki so jih objavili in/ali poslali drugi uporabniki. Družba Unilever na noben način ne odgovarja za uporabniške prispevke in ne zagotavlja točnosti, celovitosti, kakovosti ali pravic intelektualne lastnine tovrstnih uporabniških prispevkov ali v zvezi z njimi. Poleg tega družba Unilever ne more zagotoviti, da se na spletnem mestu ne bodo pojavili škodljivi, netočni, goljufivi, žaljivi, grozilni, obrekljivi, nezakoniti ali kako drugače sporni uporabniški prispevki. 
 5. Brez poseganja v splošnost prej navedenega priznavate in soglašate, da informacije, gradiva in mnenja, izraženi ali vključeni v katerem koli uporabniškem prispevku, ne predstavljajo nujno informacij, gradiv in mnenj družbe Unilever ali njenih partnerskih oziroma povezanih subjektov ali ponudnikov vsebin, in družba Unilever izrecno zavrača vsakršno in vso odgovornost v zvezi s kakršnimi koli uporabniškimi prispevki. Soglašate, da se odpoveste, in se s tem odpovedujete, kakršnim koli zakonskim ali enakopravnim pravicam ali pravnim sredstvom, ki jih imate ali jih lahko imate proti družbi Unilever v zvezi s kakršnimi koli uporabniškimi prispevki.
 6. Z nalaganjem uporabniških prispevkov razumete, da so lahko na voljo javnosti, in se strinjate, da ne boste nikjer na svetu uveljavljali zahtevka za vdor v zasebnost, kršitev svojih pravic skladno z skladno s trenutno veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ali prilastitev vaše pravice do objave, ki izhaja iz uporabe vaših uporabniških prispevkov s strani družbe Unilever skladno s temi pogoji. 
 7. Brez poseganja v naše druge pravice skladno s temi pogoji uporabe ali zakonodajo si družba Unilever pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez predhodnega obvestila zavrne objavo, s spletnega mesta izključi ali odstrani kateri koli uporabniški prispevek, ki krši pogoje uporabe in/ali politike družbe Unilever.
 8. Družba Unilever bo popolnoma sodelovala z organi pregona, sodnimi nalogi ali sodnimi pozivi, ki od nje zahtevajo ali ji naročajo, da razkrije identiteto kogar koli, ki objavlja uporabniške prispevke. V meri, kot to dovoljuje zakonodaja, si pridržujemo pravico, da tretjim osebam identificiramo katerega koli uporabnika in/ali tretjim osebam, ki trdijo, da uporabniški prispevek krši njihove pravice intelektualne lastnine ali pravico do zasebnosti, razkrijemo kateri koli uporabniški prispevek ali osebne podatke. Prav tako lahko tovrstne informacije razkrijemo, če v dobri veri menimo, da je tako razkritje razumno potrebno za zaščito pravic, lastnine ali osebne varnosti družbe Unilever, njenih strank ali javnosti.
 9. Čeprav družba Unilever ni dolžna pregledati ali nadzirati uporabniških prispevkov, si pridržuje absolutno pravico, da po lastni presoji to stori. Poleg tega si družba Unilever vedno pridržuje pravico, da spremeni, uredi, zavrne objavo ali odstrani kateri koli uporabniški prispevek s spletnega mesta v celoti ali delno iz katerega koli razloga ali brez razloga in brez predhodnega obvestila, če se tako odloči. Soglašate, da družba Unilever nima nobene obveznosti uporabiti kateri koli uporabniški prispevek ali nanj odgovoriti.

 

8.  Lastništvo uporabniških prispevkov

Vse lastninske pravice za svoje uporabniške prispevke ohranite, toda družbi Unilever in drugim uporabnikom spletnega mesta morate podeliti omejene pravice. 

V zameno za uporabo spletnega mesta in storitev družbi Unilever podelite neizključno, nepreklicno, globalno, brezplačno, prenosljivo licenco (s polno pravico do podelitve podlicenc) za uporabo vaših uporabniških prispevkov za kakršen koli namen (v meri, kot jo dovoljuje zakon) za nedoločen čas in brezplačno. Licenca bo med drugim vključevala pravico do reprodukcije, kopiranja, urejanja, prilagajanja, izdelovanja izpeljanih del, kombiniranja z drugimi deli, dajanja na voljo, sinhroniziranja, prikazovanja, javnega nastopa, posredovanja, prenosa, objave, distribucije, podeljevanja podlicenc in izbrisa vaših uporabniških prispevkov.   Brez poseganja v prej navedeno družba Unilever v primeru, da imate za svoj uporabniški prispevek patent, priznava, da ji ti pogoji uporabe ne dodeljujejo nobene licence skladno s takim patentom.

Priznavate in soglašate, da če družba Unilever uredi ali spremeni vaš uporabniški prispevek ali iz njega izdela izpeljano delo ali vaš uporabniški prispevek kombinira z drugimi deli, so kakršne koli pravice tovrstnih modifikacij ali izpeljanih del v izključni lasti družbe Unilever.

Če vaš uporabniški prispevek vključuje zamisel ali predlog, priznavate, da se je družba Unilever, družba skupine Unilever ali tretja oseba, ki deluje v njunem imenu, lahko predhodno ukvarjala ali se še ukvarja z enako ali podobno zamislijo. S predložitvijo svoje zamisli soglašate, da lahko vašo zamisel (ali podobno zamisel) razvijamo neodvisno od vaše zamisli in brez priznavanja vaše zamisli.  

Nepreklicno in brezpogojno družbo Unilever in družbe skupine Unilever odvezujete in za vedno razrešite obveznosti, ki izhajajo iz katerega koli in vseh dejanj, vzrokov dejanj, zahtevkov, odgovornosti in zahtev, absolutnih ali pogojnih, kakršne koli narave, ki jih lahko imate ali jih boste lahko imeli proti družbi Unilever in/ali družbi skupine Unilever v zvezi s svojim uporabniškim prispevkom, vključno s tem, kako družba Unilever in/ali družbe skupine Unilever uporabljajo vaš uporabniški prispevek.

 

9. Licenca za druge uporabnike spletnega mesta

Tudi vsakemu uporabniku spletnega mesta podelite neizključno, svetovno brezplačno licenco za brezplačen dostop do svojega uporabniškega prispevka na spletnem mestu ter za uporabo, reprodukcijo, distribucijo, pripravo izpeljanih del, prikaz in predstavo tovrstnih uporabniških prispevkov v obsegu, ki ga dovoljuje funkcionalnost spletnega mesta in kot je predvideno v teh pogojih uporabe.

 

10. Soglasja

Družbi Unilever daste vsa soglasja skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (in vsemi drugimi veljavnimi zakoni zdaj in v prihodnje kjer koli na svetu), ki so lahko potrebna za uporabo vaših uporabniških prispevkov skladno s temi pogoji uporabe s strani družbe Unilever, družb skupine Unilever in/ali ponudnikov vsebin.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, se odpovedujete vsem moralnim pravicam, ki jih lahko imate skladno s trenutno ali v prihodnosti veljavno zakonodajo kjer koli na svetu v zvezi s svojimi uporabniškimi prispevki.

 

11. Geografsko območje uporabe spletnega mesta

Družba Unilever nadzira in upravlja to spletno mesto iz Slovenije. Družba Unilever ne daje nobenih jamstev, da so gradiva na tem spletnem mestu ali tam opisani izdelki primerni ali na voljo za uporabo na vaši lokaciji. Vsi obiskovalci spletne strani so odgovorni za skladnost z vsemi lokalnimi zakoni, ki veljajo zanje v zvezi z vsebino in delovanjem spletnega mesta.

Soglašate, da ne boste objavili povezave na to spletno mesto s spletnega mesta, ki ga ne upravlja družba Unilever, razen če ste predhodno pridobili pisno soglasje družbe Unilever.

 

12. Povezave na druga spletna mesta

Da bo bolj priročno in vam v užitek, lahko to spletno mesto zagotovi povezave na druga spletna mesta na svetovnem spletu, ki jih ne upravlja družba Unilever. Družba Unilever nima nadzora nad temi spletnimi mesti in ne odgovarja za njihovo razpoložljivost. Družba Unilever ne podpira, odobrava ali sponzorira nobenih informacij ali vsebin, ki so na voljo na spletnih mestih, do katerih objavi povezavo, oziroma izdelkov ali drugih gradiv, ki so na voljo na tovrstnih spletnih mestih ali z njih, ter zanje ne odgovarja. Družba Unilever ne odgovarja za spletno oddajanje ali kakršno koli drugo obliko oddajanja, prejeto s katerega koli izmed spletnih mest, na katera objavi povezavo. Poleg tega družba Unilever ne odgovarja neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki je nastala ali domnevno nastala zaradi uporabe tovrstne vsebine, informacij, izdelkov, blaga ali storitev, ki so na voljo na tovrstnih spletnih mestih ali z njih ali v zvezi z njimi.

 

13. Vsebina zavrnitve odgovornosti spletnega mesta

Gradivo na spletnem mestu (vključno z grafikami, programsko opremo, digitalnimi vsebinami, priporočili in drugim gradivom) in vsakršno gradivo, ki je dano na voljo na spletnem mestu, se zagotavlja v taki obliki, kot je, brez kakršnih koli pogojev ali jamstev, izrecnih ali implicitnih. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba Unilever zavrača vse pogoje in jamstva, izrecna ali implicitna, med drugim vsa implicitna jamstva o primerni tržni kakovosti, primernosti za določen namen, nazivu in nekršitvi. Družba Unilever ne jamči ali zagotavlja točnosti, natančnosti, zanesljivosti ali česa podobnega v zvezi z uporabo ali rezultati uporabe gradiv na spletnem mestu. Gradiva na spletnem mestu lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake ter so lahko netočna ali postanejo netočna kot rezultat dogodkov, ki so se zgodili kasneje. Družba Unilever se ne zavezuje, da bo preverjala in vzdrževala ažurnost teh informacij. 

 

14. Delovanje zavrnitve odgovornosti spletnega mesta

Družba Unilever si prizadeva vzdrževati to spletno mesto in njegovo delovanje, toda ni in ne more biti odgovorna za rezultate kakršne koli napake, ki lahko obstaja na spletnem mestu ali v njegovem delovanju. Glede delovanja spletnega mesta družba Unilever izrecno zavrača vse pogoje in jamstva, izrecna ali implicitna, med drugim vsa implicitna jamstva o primerni tržni kakovosti, primernosti za določen namen, nazivu in nekršitvi. Družba Unilever ne jamči, da (i) bo delovanje spletnega mesta izpolnilo zahteve uporabnika; (ii) bo dostop do spletnega mesta neprekinjen, pravočasen, varen, brez virusov, črvov, trojanskih konjev ali drugih škodljivih komponent oziroma brez okvar ali napak; (iii) bodo rezultati, ki jih je mogoče pridobiti z uporabo spletnega mesta, točni ali zanesljivi ali (iv) da bodo okvare odpravljene. Sami (in ne družba Unilever) prevzemate celotne stroške za servisiranje, popravilo ali odpravo napak, ki bodo morda potrebni za vašo računalniško in programsko opremo zaradi virusov, škodljivih komponent, napak ali kakršnih koli drugih težav, ki jih lahko imate zaradi obiska tega spletnega mesta. 

 

15. Omejitev odgovornosti

V obsegu, ki ga zahteva veljavna zakonodaja, na nikakršen način ne omejujemo svoje odgovornosti za smrt ali osebno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost, ali goljufive lažne navedbe ali prikrivanje ali kakršno koli drugo odgovornost, ki je po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti ali omejiti.

Skladno z veljavno zakonodajo družba Unilever, družbe skupine Unilever, naši izdajatelji ali prejemniki licenc ne bodo v nobenem primeru nosili odgovornosti do vas ali katere koli druge osebe ali subjekta za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično, kazensko ali drugo škodo, vključno z izgubo dobička, dobrega imena, poslovne priložnosti, osebne poškodbe (vključno s smrtjo) in poškodbe lastnine, ki je lahko posledica (a) uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali katerih koli gradiv s spletnega mesta; (b) vedenja katerega koli uporabnika spletnega mesta, po pogodbi, zaradi odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo) ali kako drugače. Družba Unilever ne bo odgovorna, tudi če je družba Unilever ali pooblaščeni zastopnik družbe Unilever bila seznanjena z možnostjo take škode. Ta med drugim vključuje škodo ali poškodbe, ki so nastale zaradi napake, opustitve, prekinitve, hibe, okvare delovanja, izgube ali popačenosti podatkov, zamude v delovanju ali prenosu, okvare linije ali računalniškega virusa, črva, trojanskega konja ali drugih škodljivih komponent.

Družba Unilever ne prevzema nobene odgovornosti, ki izhaja iz vsebine katerega koli uporabniškega prispevka, ali za neutemeljene obtožbe, klevetanje, opustitev, napačnost, nespodobnost, pornografijo, profanost, nevarnost, nezakonitost, kršitev pravice intelektualne lastnine, napake ali netočnosti v katerem koli uporabniškem prispevku.

Veljavna zakonodaja morda ne dovoljuje izključitve določenih jamstev ali omejitve oziroma izključitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo. Skladno s tem nekatere izmed zgornjih omejitev in izključitev morda ne veljajo za vas. Toda v nobenem primeru ne bo skupna odgovornost družbe Unilever za vašo škodo, izgubo in vzroke dejanj, po pogodbi, zaradi odškodninske odgovornosti (vključeno z malomarnostjo) ali kako drugače, presegala zneska, ki ste ga plačali, če sploh, za dostop do spletnega mesta.

 

16. Odškodnina

Soglašate, da boste družbo Unilever, družbe skupine Unilever in njihove zastopnike, prejemnike licenc, naslednike in dediče branili, jim povrnili škodo in jih odvezali odgovornosti za vsakršne in vse zahtevke, dejanja ali postopke in za vsakršno in vso škodo, odgovornost, stroške in izdatke, vključno z razumnimi pravnimi stroški, ki so povezani z vašo uporabo spletnega mesta, uporabo vaših uporabniških prispevkov, kot jo dovoljujejo ti pogoji uporabe, in/ali vsakršno kršitvijo ali domnevno kršitvijo katerega koli jamstva, dogovora ali sporazuma iz teh pogojev uporabe, oziroma izhajajo iz njih.

 

17. Prekinitev

Pogoji uporabe in politike družbe Unilever veljajo in bodo veljali do prekinitve. Pogoje uporabe lahko prekinete s prenehanjem uporabe spletnega mesta in uničenjem vsakršnega in vsega gradiva, ki ste ga pridobili s spletnim mestom ali z njega. Pogoje uporabe in politike družbe Unilever vključno z vašim dostopom do spletnega mesta lahko takoj prekinemo, če kršite ali ne upoštevate bistvenih pogojev in določil pogojev uporabe. Ob prekinitvi morate prenehati uporabljati spletno mesto in uničiti morate vsakršna in vsa gradiva, ki ste jih pridobili s spletnim mestom ali z njega.

 

18. Razpoložljivost pomoči

Spletno mesto lahko zagotavlja datoteko za pomoč ali druga navodila za uporabo tega spletnega mesta. Vendar razumete, da družba Unilever ni dolžna zagotavljati nobene podpore za uporabo spletnega mesta.

 

19. Veljavna zakonodaja in pristojnost

Ti pogoji uporabe in vsakršni spori, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali so povezani z njimi (po pogodbi, zaradi odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo), po statutu ali kako drugače), se urejajo, razlagajo in izvršujejo skladno z zakonodajo Republike Slovenije, brez ozira na načela kolizije pravnih redov. Pravni ukrepi, tožbe ali postopki, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe (po pogodbi, zaradi odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo), statutu ali kako drugače), se sprožijo izključno pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani in vi sprejemate osebno pristojnost teh sodišč v zvezi s pravnimi ukrepi, tožbami ali postopki, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe, in se ji podrejate.

 

20. Ločljivost

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev uporabe nezakonita, nična ali iz kakršnega koli razloga neizvršljiva, potem bo ta določba veljala za ločljivo od teh pogojev uporabe ter ne bo vplivala na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

 

21. Brez spregleda

Noben neuspeh družbe Unilever pri izvrševanju katerega koli dela teh pogojev uporabe ne bo pomenil spregleda katere koli pravice družbe Unilever skladno s temi pogoji uporabe, za pretekla ali prihodnja dejanja katere koli osebe. Noben prejem sredstev s strani družbe Unilever ali zanašanje katere koli osebe na dejanja družbe Unilever ne bo pomenil spregleda katerega koli dela teh pogojev uporabe. Samo določen, pisni spregled, ki ga podpiše pooblaščeni predstavnik družbe Unilever, bo imel pravni učinek.

 

22. Brez pravnega učinka

Naslovi odstavkov v teh pogojih uporabe so namenjeni samo praktičnosti in nimajo nobenega pravnega ali pogodbenega učinka.

 

Za vrnitev na spletno mesto, ki ste ga obiskali, pritisnite gumb Nazaj v svojem brskalniku.

 

Copyright © 2018 Vse pravice pridržane.