Menu
Kontaktni podatki
Podjetje
Poišči ime in naslov podjetja s pomočjo Googla.

*Namen. Strinjam se, da Unilever Magyarország Kft., podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana (Unilever) na podlagi mojega prostovoljnega soglasja kot upravljavec mojih osebnih podatkov zbira moje osebne podatke in jih uporablja za namene posredovanja prilagojenih oglaševalskih vsebin glede svojih izdelkov, promocij, storitev ter ponudb prek pošte, elektronske pošte ali telefona ter drugih sredstev. Unilever podatke upravlja skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo.

Obdelava in posredovanje osebnih podatkov. Za ta namen bo Unilever moje osebne podatke posredoval obdelovalcem, ki Unilever nudijo marketinške storitve in bodo podatke obdelovali za Unilever, med drugim tudi podjetjem Emakina Nederland, Danzigerkade 4, 1013 AP Amsterdam, Nizozemska, Wunderman A / S, Strandboulevarden 122, 5, DK-2100, Kopenhagen, Danska. Ti ponudniki storitev se lahko nahajajo znotraj in zunaj Evropske unije, kjer je raven varstva osebnih podatkov lahko nižja kot v Evropski uniji. Unilever mojih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez mojega izrecnega dovoljenja, ter mojih osebnih podatkov ne bo uporabljal za namen, ki ni skladen s tem soglasjem.

Hramba in izbris. Moji osebni podatki se bodo hranili do mojega preklica. Na Unilever lahko kadarkoli naslovim zahtevo za izbris mojih osebnih podatkov in ti bodo brez dodatnih zahtev po pojasnilih izbrisani v čim krajšem možnem času skladno z veljavno politiko zasebnosti Unilever. Izbris ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem soglasja.

Moje pravice. Osebne podatke posredujem prostovoljno in informirano, pri čemer sem upravičen do dodatnih informacij o obdelavi mojih podatkov, popravkov in izbrisa brez dodatnih pojasnil in navajanja razlogov. Pripombe, zahteve in vprašanja v zvezi z obdelavo mojih osebnih podatkov lahko naslovim na Unilever Magyarország Kft., podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte na [vstaviti naslov elektronske pošte]. V zvezi z obdelavo mojih osebnih podatkov se lahko obrnem tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri Unilever skupini, in sicer prek elektronskega naslova unilever.privacy@unilever.com. Svojo pritožbo v zvezi z obdelavo mojih osebnih podatkov lahko naslovim tudi na pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov. Več informacij mi je na voljo na  Obvestilu o zasebnosti in Obvestilu o piškotkih.